Betingelser for under leverandører

Følgende krav må anerkendes samt opfyldes, hvis arbejdet skal anses som påbegyndt eller afsluttet

Billed dokumentation for udført arbejde vedlægges som bilag

Arbejdets kvalitet opfylder den aftalte standard

Arbejdet er godkendt som afsluttet af kunden

Arbejdet er godkendt som afsluttet af mester eller dennes stedfortræder

Korrekte materialer er anvendt samt de anviste tørre tider er overholdt

Faktura er sendt til Faktura@malermestermortensen.org samt relavante bilag

Betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage, medmindre andet er aftalt skriftligt

Gulv Frederikssundsvej_2