Vejledning om udførelse

Prisen er givet på forudsætning af:

Arbejds arealet er ryddet og fremkommeligt.

Samtidig arbejde ikke finder sted, medmindre det er koordineret.

Adgang til varmt vand og toilet.

Adgang til arbejdspladsen på ikke fastlagte tidspunkter.

Malerfagets faglige forbehold.

Prisen er givet på forudsætning af at:

Gulvarealet skal være ryddet, også i højden – mindst 190 cm .

Fodtrin og dørtrin er ikke inkluderet i prisen.

Arbejdet kan laves i én etape.

Ingen færdsel i arbejdsområdet indtil afslutning.

Overfladen behandlingen er typisk 48 timer, eller længere, om at hærde.
Overfladen er IKKE hærdet fordi den er tør. Færdsel på gulvet i denne periode er på eget ansvar.

Arbejdet larmer, udføres mellem 7.00 og 19.00, og kan som hovedregel ikke “udskydes et par timer” fordi det er til gene for sovende børn eller nat arbejdende.

Hus dyr skal ikke være til stede under arbejdet.